Условия за ползване

Уважаеми читателю,

Моля, прочети внимателно условията за ползване на MomentOfPeace.net. Чрез присъствието си в MomentOfPeace.net, ти приемаш тези условия.

Информация на страниците на MomentOfPeace.net

MomentOfPeace.net е лайфстайл сайт, в който се представя разнообразна и често обновявана информация в широк обхват от теми. Авторът на сайта MomentOfPeace.net не предлага и не продава на страниците на уеб сайта професионални съвети и консултации с изключение на случаите, в които това е изрично указано. В тази връзка, всяка информация, която прочетеш на страниците на MomentOfPeace.net не е предоставяне на услуга и/или автора на материалите не може да бъда подвеждан под отговорност за причинени щети и/или пропуснати ползи в резултат на каквито и да е било действия или бездействия от твоя страна, свързани с престоя ти в MomentOfPeace.net и употребата на материалите в уеб сайта.

MomentOfPeace.net понякога публикува материали на външни автори, ако те отговарят на условията на уеб сайта за публикация. MomentOfPeace.net проверява тези материали единствено за правописни и граматически грешки, но не носи отговорност за съдържанието им.

Копиране на целия сайт или части от него е възможно само след съгласието на собственика на сайта в писмена форма и ако изрично се цитира: „Източник: MomentOfPeace.net“ и се прилага линк към сайта.

MomentOfPeace.net не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия сайт. Посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

Добавяне на връзки към MomentOfPeace.net

Добавянето на връзки от други уеб сайтове към MomentOfPeace.net е свободно, освен в случаите, когато тези уебсайтове съдържат:

 • насилие, расова нетолерантност или проповядване на дискриминация на отделни личности или групи от хора
 • порнографски материали
 • материали, популяризиращи дрогата и дрогирането
 • реклама на хазарт и хазартни игри
 • хакерски файлове, програми и информация

За сайтове с подобно съдържание поставянето на връзки към MomentOfPeace.net е абсолютно забранено!

Ако желаеш да рекламираш дейността си и/или сайта си, моля прочетете условията за реклама.

Чрез присъствието и престоя си в този уеб сайт ти приемаш условията за ползване. Ако не приемаш условията, моля напусни MomentOfPeace.net. Благодарим ти!

Връзки към уебсайтове на трети страни

MomentOfPeace.net може да съдържа линкове към чужди уеб сайтове, собствениците на сайта не могат да бъде подвеждани под отговорност за съдържанието, което се помества в тези сайтове. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. MomentOfPeace.net провежда предварително проучване на съдържанието на чужди сайтове, към които поставя линкове, но не следи непрекъснато актуализирането на чуждите сайтове с нова информация.
MomentOfPeace.net няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, MomentOfPeace.net специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

 • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
 • са неправилни, непълни или подвеждащи;
 • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
 • не осигуряват необходимата сигурност;
 • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
 • са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че MomentOfPeace.net одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на MomentOfPeace.net.

Относно коментарите

Твоите коментари по материали в MomentOfPeace.net са добре дошли, но имай предвид, че преди да бъдат публикувани, те се преглеждат от редактор.

Няма да бъдат публикувани следните видове коментари:

 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
 • които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от MomentOfPeace.net
 • чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с изричното посочване на автора, респ. на носителя на правото или източника на материала;
 • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Ако ти, драги читателю си Българин, моля пиши на кирилица. Коментари, които не са написани на кирилица, ще бъдат редактирани и публикувани, ако отговарят на по-горните условия.
Ако някой коментар е спам, както и е безсмислен, неконструктивен и/или не-по-темата, той няма да бъде публикуван на страниците на MomentOfPeace.net. Кои коментари са спам, безсмислени, неконструктивни или не-по-темата определят редакторите на MomentOfPeace.net. Ако не ти харесва, моля прочети следващия абзац.

MomentOfPeace.net си запазва правото във всеки един момент без предварително уведомление да променя условията за ползване на информацията, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в MomentOfPeace.net

MomentOfPeace.net