Как да отучим детето да спи при нас?

Как да отучим детето да спи при нас?От бебе, дъщеря ми заспиваше сама, без да я приспиваме. Когато се научи да си държи шишето с млякото,